Sítě provozoven

Jste majitelem více provozů (hotelových, ubytovacích, restauračních, barových atp.) na různých místech města, kraje nebo světa? Náš systém podporuje integraci více restaurací do jednoho funkčního celku. Může se jednat o řetězec hotelů, penzionů, restaurací, více restaurací stejného typu nebo dokonce zcela rozdílné restaurace, které budou sdílet společnou platformu - HoReCa systém FUSION.

Vy, jako majitel, můžete přidělit oprávnění jednotlivým provozním podniků, ale přitom z jednoho místa jednoduše kontrolovat chod těchto provozů, prostřednictvím statistik sledovat výnosovosti dle provozů, typů činnosti či dle skupin jídel. Můžete porovnávat nákupní ceny v jednotlivých provozech a dle toho zpětně počítat food-cost, vytíženosti a využitelnosti na jednotlivých restauracích - na základě těchto informací a prodejnosti potom stanovovat ceny ubytování, jídel a nápojů v jednotlivých lokalitách. Další možností je vyhodnocování nadnormativních a podnormativních zásob na jednotlivých skladech, možnost přesunů zboží mezi sklady a podniky, návaznost na logistiku. Všechny provozy pak naopak mohou sdílet stejná data - receptury, normy, cenovou politiku atp.

To vše z jednoho místa, on-line. V jednom momentě číšník v restauraci v Karlových Varech namarkuje tatarku, ve druhé vteřině je tato namarkovaná položka vidět ve všech statistikách. Díky tomuto propojení je možnost manipulace personálu se zbožím a penězi minimální ale díky pokročilým funkcím má administrátor možnost vše ovlivnit z centrální konzole zase on-line. Podražit hotelový pokoj v době konání veletrhů každý rok v hotelu v Praze? Slevnit každý čtvrtek a pátek hamburger v době od 12-14 hodin v restauraci v Brně? Zase otázka dvou vteřin a cena se v celé síti on-line aktualizuje.

A to vše jen s tím, že jednotlivé provozy jsou připojeny k Internetu - žádné vyhrazené linky, žádné drahé klient-server řešení.


SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.