Pokladní systémy - Přihlášení
Přihlášení

Hotelová recepce

Recepční v ubytovacím provozu v systému FUSION komfortně provádí veškeré operace, které na ubytovacím provoze nastávají s důrazem na maximální dohledatelnost všech operací. Konzole recepční tak zejména umožňuje:

  • rychlé ubytování a odubytování hostů
  • rezervace pro jednotlivce a skupiny
  • rychlý přehled o obsazenosti
  • evidenci zboží na minibarech
  • podpůrné sestavy pro pokojské - úklidy atp.
  • rychlý prodej zboží

Celý systém pro hotely a ubytovací zařízení pak umožňuje komfortní správu lůžkového fondu s důrazem na tržní aspekty (prodej služeb s přidanou hodnout) a s důrazem na omezení pro personál (možnost pevných a omezeně volných cen):

  • definice ceny pokoje / lůžka
  • definice povinných služeb (cena za ubytování, turistické a ubytovací poplatky)
  • definice povinně volitelných služeb (parkovné)
  • definice volitelných služeb (květinová výzdoba, nadstandardy)

A to vše třeba v návaznosti na konkrétního hosta - systém může upozornit personál, že právě ubytovávaný host obvykle požaduje danou službu a personál mu takto může nabídnout a vyjít vstříc - znamená to ulehčení práce pro recepční a hlavně pocit individuálnosti služeb pro zákazníka.

Všechny tyto služby jsou potom natěžovány na daný hotelový účet v pravidelných intervalech (bez možnosti ovlivnit tento proces) dle daných kritérií. Zároveň mohou mít služby různá nastavení v různých časech (happy hour, jiné ceny v době konání společnských akcí atp.) což na jedné straně umožní maximalizovat ekonomickou výnostnost ubytovacího či hotelového provozu, ale zároveň nepovolí obsluze účtovat operace mimo stanovený rámec.

Díky nativnímu propojení ubytovací části systému FUSION s částí gastronomickou (restaurace) je umožněno přímé natěžování účtů z restaurace na hotelový účet.

Při vyúčtování s hostem je nabízeno několik variant tisku účtů od jednoduché souhrnné účtenky až po komplexní vyúčtování poskytnutých stravovacích a ubytovacích služeb. Samozřejmostí jsou pak tisky jak povinných (cizinecká), tak volitelných (pokojské) sestav.

© i-Technologies s.r.o. - U viaduktu 21f, 643 00 Brno, IČ: 26309548, DIČ: CZ26309548, +420 530 508 308, info@i-technologies.cz